BİR KİTAP BİR UMUT
  01.06.2021

  KİTAP BAĞIŞI

   

  Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından 31.05.2021 Pazartesi saat 11.00'de tüm Türkiye’eş zamanlı başlatmış bu kapsamda Samsun Adliyesi’nde de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği etkinlik kapsamında ilk kitap bağışları kabul edilmeye başlandı. Samsun’da cezaevlerinde kurulacak kütüphaneler için bağışlanan ilk kitap Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın bağışladığı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan “Safahat” adlı kitap oldu.

   

  Açılışa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri KILIÇ, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal ALVER, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol TOSUN, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri GÜLAY , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Protokolü ve cezaevi personeli katıldı.

   

  Ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 1 Nisan 2021itibarıyla 1.012.000 adet yayın bulunmaktadır. 2020yılı verilerine göre, hükümlü ve tutuklularca cezainfaz kurumu kütüphanelerinden 911.000 adet kitapödünç alınmıştır.

   

  Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığıkazanmaları, kütüphaneleri etkin olarakkullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişimsağlayabilmeleri amacıyla hazırlanan “AdaletBakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İş BirliğiProtokolü” 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanmıştır.Bu Protokol ile birlikte, hükümlü/tutuklular halkkütüphanelerindeki 17 milyon yayına erişim imkânınakavuşmuştur. Protokol’ün imzalandığı günden bugüne kadar halkkütüphanelerinden toplam 268.000 adet kitap ödünçalınmıştır.

  Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin en temel ayağınıoluşturan eğitim-öğretim, iş ve meslek kursları,beceri kazanma ve kendini geliştirme süreçleridir.

  Bu itibarla, hükümlü ve tutuklu yoğunluğununolduğu kampüs yerleşkelerinde kitaba erişimnoktasında herhangi bir aksama yaşanmamasıadına müstakil halk kütüphaneleri kurulmasıkararlaştırılmıştır.

  Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL ile Kültür veTurizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY’unkatılımı ile 29 Mart 2021 tarihinde “Ceza İnfazKurumu Yerleşkelerinde KütüphaneKurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü”imzalanmıştır. İlki Sincan Ceza İnfaz KurumlarıKampüsünde açılacak olan kütüphane içinçalışmalara başlanmıştır. Kampüs kütüp-hanelerinden hükümlü/tutuklular ile birlikte cezainfaz kurumlarında görev yapan personel veailelerinin de yararlanmaları hedeflenmiştir.

  Bu kapsamda; “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleriİçin Kitap Bağış Kampanyası” düzenlenmiş olup, ilk bağışları ise Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL yapmıştır. Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için Samsun Adliye Sarayında bağış standı oluşturulmuştur.

  Adres

  Kadamut Mahallesi Çatkaya Merkez Sokak No: 314 İlkadım / SAMSUN

  Telefon

  Telefon : 0 (362) 238 22 12 - 238 06 69 ----- fax : 0 (362) 238 84 35

  E-Posta

  abbsamsun.ttkcikisaretadalet.gov.tr