HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAN GÖNDERİLEN HEDİYELERİ KABUL ETME HAKKINDAKİ UYGULAMA DUYURUSU


  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN
  DIŞARIDAN GÖNDERİLEN HEDİYELERİ KABUL ETME HAKKINDAKİ UYGULAMA DUYURUSU

             Bilindiği üzere 12/11/2021 tarih ve 31657 sayılı resmi gazete de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
                Aynı yönetmeliğin  Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkı başlıklı 77. Maddesinde yapılan değişiklik yapılmıştır.
                Anılan mevzuat hükmünde;

  Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkı;


          (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk haftasında ve dinî bayramlarda, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı sayılarak yılbaşında veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği ve kişilerin sağlığı için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.


            (2) Hediye kabulüne ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:

                 a) Hükümlü, hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edebilir. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kurum kantini aracılığıyla temin edilir.
                  b) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.
                  c) Bir hükümlü, aynı tarih için bir kez hediye kabul edebilir.


          (4) Çocuk ve altmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlülere, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda, belirtilen zaman dilimi dışında ve kurumlara girmesi yasak olmayan, kurum ve kişi güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşürmeyen nitelikteki eşya hediye olarak verilebilir, idare ve gözlem kurulu bu kişiler bakımından zaman kısıtlamasını kaldırabilir.


           (5) Kurumda anasıyla birlikte kalan çocuklara; kurum güvenliğini tehlikeye sokmayan ve çocuk gelişimine uygun olan oyuncak veya diğer eşya ile sağlıklı gıda maddesi hediye olarak her zaman gönderilebilir.


           (6) Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yapabilecekleri harcama limitinden fazla olamaz.


          (7) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde barındırılan hükümlülere verilebilecek ya da gönderilecek hediyelerin cins ve miktarı ile hediye zamanları, bahsedilen kurumların idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenir.


           (8) Hediyenin hükümlüye tesliminde Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Kurum İç Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır.
   

  Adres

  Kadamut Mahallesi Çatkaya Merkez Sokak No: 314 İlkadım / SAMSUN

  Telefon

  Telefon : 0 (362) 238 22 12 - 238 06 69 ----- fax : 0 (362) 238 84 35

  E-Posta

  abbsamsun.ttkcikisaretadalet.gov.tr