MESAJIMIZ

  KURUM MÜDÜRÜNÜN MESAJI

   

         Kurumumuza tutuklanarak veya hüküm giyerek gelen Hükümlü ve Tutuklulara belirli eğitim, öğretim ve meslek bilgileri verip nedamet duyguları geliştirilerek topluma kazandırmak ve onları topluma yararlı birer birey olarak tekrar göndermek temel amaçlarımızdandır.

        Hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

        Hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmek hedeflerimizin arasındadır.

       5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden bahsettiğinden, Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri süratle devam etmekte olup kanuna uygun olarak hükümlü ve tutuklular arasında bilgi yarışmaları, münazaralar, konferanslar yapılmaktadır.

       Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulara yönelik öğretim ve meslek edindirme kursları, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursları açarak, okuma yazma öğrenmeleri sağlanmakta; okumak isteyen hükümlü ve tutuklular için açık ilköğretim, açık lise ve açık öğretim fakültesi kursları açılarak okumaları teşvik edilmektedir. Muhtelif konularda sık sık konferanslar düzenlenerek tüm hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmesi için olağanüstü gayret sarf edilmekte ve hükümlü ve tutukluların eğitim ve öğretim yapmaları, meslek öğrenmeleri ve tahliye olduktan sonra suç işlemeden hayatlarını devam ettirebilmeleri için Kurumumuz eğitim birimi tüm imkânlarını seferber etmektedir.

       Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere her hangi bir ayrım yapmadan insan onuruna yakışır uygulamalara özen göstermekte, yasal hakların kullanılması için gerekli tüm olanakları sağlamakta, Anayasa ve kişisel haklara gerekli saygı ve özeni göstermektedir.

       Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder hoşgeldiğiniz gibi hoş gitmenizi ve ömür boyu hoş kalmanızı dilerim.

  Saygı ve sevgilerimle.

  Adres

  Kadamut Mahallesi Çatkaya Merkez Sokak No: 314 İlkadım / SAMSUN

  Telefon

  Telefon : 0 (362) 238 22 12 - 238 06 69 ----- fax : 0 (362) 238 84 35

  E-Posta

  abbsamsun.ttkcikisaretadalet.gov.tr