TELEFON GÖRÜŞ GÜNLERİ

   

  TELEFON GÖRÜŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  1. GÜNCEL TELEFON FATURASININ ASLI, FATURASIZ HAT KULLANICILARI İÇİN ABONELİK SÖZLEŞMESİ   (BAYİ KAŞELİ VE İMZALI)
  2. VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
  (TUTUKLU/HÜKÜMLÜ İLE AKRABALIK BAĞINI GÖSTERECEK ŞEKİLDE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK)
  3. İKAMETGAH İLMÜHABERİ
  4. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
   

   

   

  Resmi Gazetede yayınlanan 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı OLAĞAN ÜSTÜ HAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname KHK/667 karar sayılı soruşturma ve kovuşturma işlemleri, MADDE 6-(1) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar,12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağan halin devamı süresince (e) tutuklu olanlar, belgelendirmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları vasisi ve kayımı tarafından ziyaret edilebilir. Tutuklular telefonla haberleşme hakkında ancak 15 günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak 10 dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler. Hükümlü ve tutuklular için Ceza İnfaz Kurumumuzdaki telefon görüş günleri yukarıdaki çizelgede görüldüğü şekilde yapılmaktadır.
  NOT : TELEFON İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLARIN POSTA YOLU İLE YA DA ŞAHSEN ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. FAX İLE GÖNDERİLEN EVRAKLAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
  Adres

  Kadamut Mahallesi Çatkaya Merkez Sokak No: 314 İlkadım / SAMSUN

  Telefon

  Telefon : 0 (362) 238 22 12 - 238 06 69 ----- fax : 0 (362) 238 84 35

  E-Posta

  abbsamsun.ttkcikisaretadalet.gov.tr